Full Protect

Poslovi zaštite od požara

Sistem zaštite od požara (zaštita od požara) obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.

Sve mere zaštite od požara možemo podeliti na preventivne i represivne.

Cilj primene preventivnih mera zaštite od požara jeste postizanje takvog ambijenta kod nekog privrednog subjekta da u njegovim prostorima ne dođe do nastanka požara ili, ako do požara dođe, da se on ugasi ili lokalizuje još u njegovoj početnoj fazi (fazi razvoja požara), pre nego što se razvije u razbuktalu fazu. U preventivne mere zaštite od požara svrstavamo izradu internih normativnih akata, edukaciju zaposlenih u primeni ovih mera, nabavku i servisiranje mobilnih uređaja za gašenje početnih požara (protivpožarnih aparata), nadzorisanje privrednih subjekata u primeni ovih mera od strane MUP-a Republike Srbije i druge mere.

Cilj primene represivnih mera zaštite od požara jeste da se gašenjem već nastalog požara on lokalizuje ili potpuno ugasi ili da se, kažnjavanjem, privredni subjekt koji ne sprovodi mere zaštite od požara, natera da iste sprovodi.

Potrebne su vam dodatne informacije?