Full Protect

Obuka i provera znanja zaposlenih u oblasti protivpožarne zaštite

Požar je najlakše ugasiti u ranojfazi njegovog nastanka. Kad se požar razvije u razbuktalu fazu, da bi se on eliminisao, neophodno je angažovanje profesionalne vatrogasne jedinice.

Tada su materijalna razaranja ogromna, a može lako doći i do gubitka ljudskih života. Zato je veoma bitno da zaposleni u privrednim subjektima eventualno nastali požar uoče što pre, da znaju brzo i pravilno da upotrebe ručne aparate za gašenje početnih požara i hidrante i da što pre pristupe njegovom gašenju. Ovo se postiže teorijskom i praktičnom obukom zaposlenih u gašenju početnih požara, posedovanjem temeljnih sredstava protivpožarne zaštite  – ručnih aparata za gašenje početnih požara i hidranata.

Obuku svih zaposlenih u primeni preventivnih mera zaštite od požara i gašenju početnih požara poslodavci su dužni da obave što pre nakon njihovog radnog angažovanja (zapošljavanja).

Iskustvo pokazuje da se primenom preventivnih mera za zaštitu od požara ne može u potpunosti eliminisati mogućnost nastanka i razvoja požara. Požari se najlakše gase u početnoj fazi, dok su malih razmera. Zato se postavljanjem i

pravilnim izborom i rasporedom mobilne opreme za gašenje požara i obukom svih zaposlenih kojom se oni osposobljavaju da je koriste, omogućava efikasno gašenje požara u početnoj fazi, odmah nakon njegovog otkrivanja.

Potrebne su vam dodatne informacije?