o nama

Privredno društvo “Full Protect” d.o.o.

osnovano je 2005 godine, izdvajanjem poslovnih funkcija bezbednosti i protivpožarne zaštite iz sistema Železnice Srbije i osnivanjem društva.

Organizovani smo u 4 organizacione jedinice: Beograd, Novi Sad, Požega i Niš, i sa 18 deonica u sklopu navedenih kojima pokrivamo celokupnu teritoriju Republike Srbije.

U svom sastavu imamo i 3 potpuno opremljena servisa za kontrolisanje i servisiranje instalacija hidrantskih mreža i mobilnih uređaja za gašenje požara.

Imate pitanje za nas?

Neki od naših partnera: