Full Protect

Izrada projektne dokumentacije iz sfere protivpožarne zaštite

Da bi organizacija zaštite od požara u privrednim subjektima bila što celishodnija, MUP Republike Srbije vrši njihovu kategorizaciju prema ugroženosti od požara.

U zavisnosti od toga u koju kategoriju ugroženosti od požara spada neki privredni subjekt, sleduje i obaveza tog privrednog subjekta da sačini i primenjuje određene interne normativne ili tehničke akte iz ove oblasti – oblasti zaštite od požara.

Tako, privredni subjekti moraju da imaju:

  1. Dokumet kojim se odeđuje lice stručno osposobljeno za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara u njemu;
  2. Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara;
  3. Pravila zaštite od požara;
  4. Glavni projekat zaštite od požara;
  5. Program obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara;
  6. Investiciono-tehničku dokumentaciju za izgradnju svojih objekata;
  7. Saglasnost MUP-a Republike Srbije na pojedina interna normativna akta i na predviđene mere zaštite od požara u pojedinim investiciono-tehničkim dokumentima.
Potrebne su vam dodatne informacije?