Usluge koje pružamo

Poslovi zaštite od požara

... Sistem zaštite od požara (zaštita od požara) obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, ...

Izrada projektne dokumentacije

... U zavisnosti od toga u koju kategoriju ugroženosti od požara spada neki privredni subjekt, sleduje i obaveza tog privrednog subjekta da sačini i primenjuje određene interne normativne ili tehničke akte iz ove oblasti – oblasti zaštite od požara. ...

Obuka i provera znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

... Veoma je bitno da zaposleni u privrednim subjektima eventualno nastali požar uoče što pre, da znaju brzo i pravilno da upotrebe ručne aparate za gašenje početnih požara i hidrante i da što pre pristupe njegovom gašenju. ...

Naša vizija je...

… da  postanemo vodeća domaća  kompanija u pružanju kvalitetne usluge pre svega jačanjem pozicija na domaćem tržištu, ugovaranjem novih poslova i prodorom na nova tržišta, a sve na osnovama dugogodišnje tradicije, znanja, konkurentnosti, inovativnosti i pouzdanosti

Iskustvo
98%
Posvećenost naših zaposlenih
95%
stručnost i obučenost
93%
volja i htenje za sticanjem novih znanja
94%

Mi smo tu zbog vas

Potrebne su vam dodatne informacije?

Gde se nalazi najbliža organizaciona jedinica?

Još neke od usluga koje pružamo:

  • Preventivno vatrogasno obezbeđenje
  • Usluga referenta zaštite od požara
  • Servisiranje i kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara

520

Obučenih polaznika

120

Servisiranih mobilnih uređaja za gašenje požara

3650

Pređenih kilometara na terenu

240

Strana izrađene projektne dokumentacije

Naša misija je...

… razvijanje i održavanje poslovnih odnosa s domaćim i stranim partnerima osiguravajući visoke standarde kvaliteta iz područja zaštite od požara. koji se temelje na dugogodišnjem znanju i tradiciji, inovativnosti kao i snažnoj društvenoj odgovornosti i poverenju. 

Samo neki od naših partnera: